Tuyển Giám sát bán hàng kênh TT Khu vực HCM

Số lượng: 04
Mô tả công việc:
    - (Mức lương: Thỏa thuận)
    - Quản lý các họat động hàng ngày tại nhà phân phối (nhập hàng, tồn kho, bảo quản, phân phối, công nợ..). Gia tăng chỉ số P&L hoạt động và doanh thu- sản lượng bán hàng
    - Quản lý NVBH hỗ trợ ASM tuyển dụng, đào tạo- bảo đảm tuân thủ route tuyến, báo cáo DMS
    - Quản lý và phát triển khách hàng : góp phần chuẩn hóa MCP, tăng ASO, IDP shop, tăng KH mới
    - Thực hiện WW, huấn luyện trên tuyến, hỗ trợ NVBH bán hàng.
    - Xử lý tình huống phát sinh tại thị trường : thu đổi sản phẩm, luân chuyển sản phẩm
    - Triển khai chính xác và quản lý hiệu quả các chương trình hỗ trợ bán hàng, POSM, TOT ( tủ mát, kệ)
Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Quyền lợi được hưởng:
    - Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
    - Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
    - Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
    - Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Yêu cầu công việc:
    - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học
    - Có kinh nghiệm về ngành hàng tiêu dùng
    - Kỹ năng huấn luyện - Kỹ năng thiết lập Route tuyến BH
Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ
Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ Bộ phận Nhân sự :
Phone : 0947.895.651
Email : gm.thainamphat@gmail.com

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Thị Trường – HCM

Số lượng: 08
Mô tả công việc:
    - (Mức lương: Thỏa thuận)
    - Quản lý các họat động hàng ngày tại nhà phân phối (nhập hàng, tồn kho, bảo quản, phân phối, công nợ..). Gia tăng chỉ số P&L hoạt động và doanh thu- sản lượng bán hàng
    - Quản lý NVBH hỗ trợ ASM tuyển dụng, đào tạo- bảo đảm tuân thủ route tuyến, báo cáo DMS
    - Quản lý và phát triển khách hàng : góp phần chuẩn hóa MCP, tăng ASO, IDP shop, tăng KH mới
    - Thực hiện WW, huấn luyện trên tuyến, hỗ trợ NVBH bán hàng.
    - Xử lý tình huống phát sinh tại thị trường : thu đổi sản phẩm, luân chuyển sản phẩm
    - Triển khai chính xác và quản lý hiệu quả các chương trình hỗ trợ bán hàng, POSM, TOT ( tủ mát, kệ)
Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Quyền lợi được hưởng:
    - Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
    - Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
    - Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
    - Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Yêu cầu công việc:
    - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học
    - Có kinh nghiệm về ngành hàng tiêu dùng
    - Kỹ năng huấn luyện - Kỹ năng thiết lập Route tuyến BH
Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ
Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ Bộ phận Nhân sự :
Phone : 0947.895.651
Email : gm.thainamphat@gmail.com